Khu công nghiệp hỗ trợ chuyên sâu đầu tiên tại việt nam
English
Tiếng Việt
Thông báo số 113/2015/TB-VPCP và 404/2014/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ
Cập nhật: 15/04/2015
Lượt xem: 10371

(N&G Corp). Sau chương trình làm việc của Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo thành phố Hà Nội ngày 05/3/2015, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 113/TB-VPCP, ngày 03/4/2015 v/v: Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc nêu trên. Trong đó nêu rõ nhiệm vụ thực hiện về chính sách ưu đãi, phát triển Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội mà lãnh đạo thành phố đã đệ trình, đề xuất trước Chính phủ.

Dưới đây là toàn văn Thông báo số 113 và Thông báo số 404/TB-VPCP ngày 09/10/2014 v/v: Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ và khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội. N&G Corp xin trích đăng lại gửi quý vị tham khảo. 

Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội.

Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ và khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội.

 
© 2015 Copyright by Hanssip.
Thiết kế website SEO - Tất Thành